26. September 2017.

Poslovne konsultacije i poslovno finansijsko planiranje

Savetovanje firmi, preduzetnika/ca i svih onih koji to žele da postanu.

Moj rad sa preduzetnicima/cama-firmama se odvija na dva načina (najčešće kombinovano):

1) Pitanja – odgovori

Ukoliko imaš pitanja, ili određeni poslovni izazov, u najkraćem roku dobićeš sve neophodne informacije o:

  • razlikama doo, preduzetnik – paušalac, preduzetnik – vodi poslovne knjige i isplaćuje ličnu zaradu, kao i osnovnim obavezama koje proističu iz njih;
  • načinu izbora forme i načina oporezovanja (doo, preduzetnik paušalac, preduzetnik sa isplatom lične zarade) koja je najpogodnija za tebe, kako izbor šifre delatnosti utiče na to i sl.;
  • procedurama za osnivanje firme;
  • izvori finansiranja: bespovratna sredstva, krediti, garancije;
  • pravilima poslovanja;
  • obavezama poslodavca prema zaposlenima, opštim pravima i obavezama koje proističu iz radnog odnosa;
  • izradi sistema unutrašnje i spoljne kontrole;
  • načinima praćenja i smanjenja troškova;
  • ostalim poslovnim, pravnim i organizacionim temama.*

*Postoji širok spektar pravnih, poslovnih i organizacionih tema koje pokrivam, i gornja lista služi da da uvid koje su neke osnovne oblasti u kojima imam iskustvo i u kojima ti mogu pomoći.
Ukoliko imaš pitanje vezano za oblasti poslovanja koje se ne nalaze u gornjoj listi, slobodno me kontaktiraj sa konkretnim pitanjem/problemom za  koje tražiš odgovor/rešenje.

Moji saveti se baziraju na mom ličnom iskustvu i na mom razumevanju i tumačenju propisa, a ne na tuđim tumačenjima i mišljenjima.

2) Poslovno finansijsko planiranje uz kreiranje finansijskog plana firme/organizacije u custom-made u excelu za poslovne finansije

U skladu sa tvojim ličnim i poslovnim finansijskim ciljevima kreiramo poslovni finansijski plan.

Besplatno dobijaš excel tabelu za planiranje i praćenje poslovnih finansija koja ti omogućava:
– Definisanje do 20 proizvoda/usluga
– Planiranje prodaje na godišnjem nivou
– Planiranje prihoda od prodaje i ostalih prihoda
– Definisanje i planiranje varijabilnih troškova
– Planiranje rashoda: fiksni i varijabilni troškovi
– Sagledavanje stanja na tekućim računima i gotovini
– Praćenje izdatih i primljenih (pred)računa i koji račun treba da se (na)plati
– Praćenje koji proizvod/usluga generiše najviše prihoda/rashoda/dobiti
– Praćenje koje mesto prodaje generiše najviše prihoda/rashoda/dobiti
– Praćenje koji partner/zaposleni generiše najviše prihoda/rashoda/dobiti

Najčešće preduzetnici ne vode odvojeno svoje lične i poslovne troškove, ili uopšte ne vode, što otežava da vidimo koliko je posao samostalno održiv i gde ima prostora za poboljšanja.

Kada dogovaram poslovno finansijsko planiranje sa preduzetnicima, uvek uključim rad i na ličnim finansijama, jer se to prepliće. Svom poslu ćemo se najviše posvetiti ako će nam generisati prihode, a ne rashode u ličnim finansijama.

O konsultantkinji:

Više od 400 lica je pohađalo moje finansijske i poslovne obuke/konsultacije u prethodnih 12 meseci.
Donedavno sam bila direktorka kompanije Exclusive Change za Srbiju, jednog od najvećih lanaca menjačnica ne samo u našoj zemlji, već i u regionu. Bivša predsednica Udruženja menjača Srbije, iza sebe imam više od 30 otvorenih menjačnica.

Dodatne informacije, kao i moju kompletnu biografiju možeš pronaći na stranici O meni ili na mom LinkedIn profilu.


Zakaži konsultaciju

Ukoliko želiš da zakažeš konsultaciju ili imaš dodatna pitanja slobodno me kontaktiraj.