Šta su kamate na štednju

Kamate na štednju predstavljaju cenu koju banka plaća klijentima za korišćenje novca.
Treba praviti razliku između nominalne i efektivne kamate na štednju.
Ukoliko štedite u stranoj valuti postoji nekoliko zabluda oko kamate.
Naime, nominalna kamatna stopa je ona koju banka zaračunava klijentima na štednju.

Prostim zaračunavanjem nominalne kamate na položeni novac ne dobija se iznos dobiti. Zašto? Zato što postoji poreska obaveza na kapitalnu dobit (u Srbiji trenutno 15%) na deviznu štednju koja umanjuje iznos dobiti.

Iznos Nominalna kamata Iznos kamate na godišnjem nivou Porez na kapitalnu dobit  15% Iznos kamate na godišnjem nivou Iznos koji će klijent primiti po isteku godine
1000 5% 50 15% x 50 = 7.5

50 – (15% x 50) =

50 – 7.5 = 42.5

1042.5

Kada se radi o deviznim depozitima štednje, nominalne kamate su obično veće od efektivnih i banke u svojim ponudama štednje najčešće prikazuju nominalne kamatne stope. Stvarna dobit je prikazana je efektivnom kamatnom stopom.

Različite banke nude različite kamatne stope te je korisno uporediti i proučiti ove razlike (isto kao cene za bilo koji drugi proizvod ili uslugu) kako bi se pronašli najpovoljniji uslovi.

Banke nude i fiksne i promenljive kamatne stope na depozite. Čak i fiksne kamatne stope ponekad se menjaju usled promena na tržištu. Shodno tome, važno je da se dobro informišete o:

  • Visini nominalne i efektivne kamatne stope;
  • Da li su kamatne stope podložne promeni;
  • Da li postoji i iznos poreza na kapitalnu dobit;
  • Obračunavanje kamate (mesečno, godišnje ili po isteku ugovorenog perioda).

Detaljnije savete vezano za štednju u bankama pročitajte ovde.