fbpx

Ograničene kamate na stambene kredite – odluka Narodne banke Srbije

Narodna banka Srbije je ograničila kamatnu stopu za dužnike (fizička lica) koji su korisnici prvog stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom, a čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra. Ovim dužnicima je privremeno ograničena nominalna kamatna stopa za period od narednih 15 meseci, a počevši od oktobarske rate. Banka neće imati pravo da od dužnika potražuje razliku u kamati usled primene odluke.

Dodatno, Narodna banka Srbije je odlukom omogućila da svi korisnici stambenih kredita, uključujući i korisnike sa fiksnom kamatnom stopom, mogu prevremeno da otplate kredit bez obaveze da plaćaju naknadu za prevremenu otplatu.

Koliko iznosi ograničena kamatna stopa na stambene kredite

Ograničenje kamatne stope zavisi od toga kada je stambeni kredit odobren:
1) Stambeni krediti odobreni zaključno sa 30. julom 2022. godine
2) Stambeni krediti odobreni od 31. jula 2022. godine do stupanja na snagu Odluke NBS
3) Stambeni krediti koji se odobravaju nakon stupanja na snagu Odluke

1) Kod stambenih kredita koji su odobreni zaključno sa 30. julom 2022. godinenominalna kamatna stopa ne može biti viša od 4,08%. Prema navodima NBS, ovo znači da će tim dužnicima biti umanjena rata kredita od 10% do više od 25%.

2) Kod stambenih kredita koji su odobreni od 31. jula 2022. godine do stupanja na snagu odluke NBS, a čija je inicijalna kamatna stopa veća od 4,08%, korisnici će zaključno sa decembrom 2024. godine plaćati umanjenu ratu kredita sa kamatom iz prvobitnog plana otplate. Navedeno znači da su i ovi dužnici zaštićeni od daljeg rasta rate kredita.

3) Za stambene kredite koji se odobravaju nakon stupanja na snagu odluke NBS u periodu njene primene propisana su sledeća ograničenja:

  • kod stambenih kredita sa promenljivom kamatnom stopom, banka je dužna da fiksni deo nominalne kamatne stope (marža banke) utvrdi u procentu koji nije viši od 1,1% do 31. decembra 2024. godine, a nakon tog perioda u procentu koji bude utvrđen ugovorom o tom kreditu;
  • kod stambenih kredita sa fiksnom kamatnom stopom banka može odobravati stambeni kredit uz nominalnu kamatnu stopu do 5,03%.

S obzirom da su neki refinansirali stambeni kredit, ili otplatili neki i sada imaju neki drugi, pitali su se kako sada ovo utiče na njih. NBS je dao sledeći odgovor:
Šta znači „prvi stambeni kredit“?
Odluka o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima u delu koji se odnosi na ograničenje kamatnih stopa, primenjuje se na korisnike prvog stambenog kredita ukoliko taj korisnik ima trenutno više stambenih kredita u jednoj banci. Ukoliko korisnik ima samo jedan stambeni kredit u ovom trenutku, taj kredit se smatra prvim kreditom. U tom smislu, za primenu ove mere nije relevantno da li je korisnik stambenog kredita u nekom prethodnom periodu već imao odobren stambeni kredit, koji je u međuvremenu otplatio ili ga refinansirao.

Ovde možete da pročitate i ostale odgovore Narodne banke Srbije na najčešće postavljena pitanja u vezi sa Odlukom o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, poput:
– Kako se zastoj i umanjenje kamatne stope primenjuje na kredit sa promenljivom kamatnom stopom koji je odobren do dana stupanja na snagu Odluke?
U kom periodu se primenjuje zastoj i umanjenje kamatne stope sa promenljivom kamatnom stopom koji je odobren do dana stupanja na snagu Odluke?
– Da li se smanjuje kamatna stopa u slučaju smanjenja varijabilnog dela promenljive kamatne stope?
– Da li se umanjenje kamatne stope primenjuje na kredite sa fiksnom kamatnom stopom odobrene do dana stupanja na snagu Odluke?
– Da li se umanjenje kamatne stope/zastoj primenjuje na kredite kombinovanom kamatnom stopom?

Za reprezentativni primer (primer kalkulacije) i više detalja pogledajte zvanično saopštenje Narodne banke Srbije ovde.

Kako najbolje iskoristiti privremenu meru i šta posle?

Treba imatu u vidu da je ova mera privremena, te da će se rata posle 15 meseci vratiti na staru, tj. sadašnju ili neku buduću… Sa trenutnom ratom, oni koji imaju stambeni kredit, su se verovatno delili na dva tabora:
oni koji “sastavljaju kraj sa krajem” tj. već su počeli da imaju problem (ili su bili na granici) da svakog meseca pokriju troškove domaćinstva od tekućih prihoda;
– i oni koji i dalje uspevaju da odvoje za ratu i troškove života bez većih problema ili sa povremenim poteškoćama.

S obzirom da je reč o privremenoj meri, ako imate problem da “sastavite kraj sa krajem”, bez obzira što će smanjenje rate privremeno malo rasteretiti budžet, korisno je već sada razmotriti i napraviti korake kako možete da drugačije rasporedite troškove i kako možete da dođete do većih prihoda na mesečnom nivou.

Ako ste do sada uspevali da od svog budžet odvojite za ratu, pokušate da taj novac koji će vam se “osloboditi” zbog privremenog smanjenja rate – da odvojite za svoju zlatnu rezervu, a i vama može da bude praktično da razmotrite šta možete uraditi za još bolje raspoređivanje novca i eventualno povećanje prihoda domaćinstva.

Imajući u vidu i rast kamata na kredite, a i inflaciju, najčešća situacija je da se dosta mora voditi računa o potrošnji. Da biste sagledali koliko “fali” i “treba” da lagodno pokrijete svoje mesečne i povremene troškove sledite sledeće korake:
– Zapišite grupe-kategorije svojih troškova
– Pratite i zapišite sve svoje troškove tokom celom meseca
– Na kraju meseca i takođe posle nekoliko meseci pogledajte koliko je na šta otišlo
– Zapišite i periodične troškove (servis automobila, popravke, rođendani, pokloni, zdravstveni pregledi, putovanja) i podelite sa brojem meseci koliko imate do tog meseca.
Ovako ste dobili koliko vam je ukupno mesečno potrebno.

Kada stigne plata, korisno je da prvo odvojite za fiksne troškove poput kirije, rate kredita, režijskih troškova, za vrtić, osiguranja, te za isplanirane ciljeve, a ostalo što je za potrošnju rasporedite tokom celog meseca. Može da pomogne ako svedete potrošnju na dnevni ili nedeljni nivo, tj. koji vam je limit za potrošnju na dnevnom ili nedeljnom nivou.

Ovde možete da preuzmete i jedan infografik – vizuelni vodič za upravljanje ličnim finansijama u vanrednim situacijama i situacijama kada se “sastavlja kraj sa krajem”.

 

Želiš da uspešno upravljaš finansijama i da tvoj novac radi za tebe?

Pronađi najbolje načine za upravljanje svojim finansijama uz pomoć finansijskog savetnika. Zakaži individualne konsultacije 1 na 1 sa mnom, a pre konsultacija možeš kupiti i pohađati i mojih online programa – kurseva o finansijama ili uzeti neki paket kurs + konsultacija. Ako želiš dalje informacije o konsultacijama 1 na 1, da zakažeš konsultaciju ili imaš dodatna pitanja, klikni ovde.

Korpa
Scroll to Top

TABELA ZA VOĐENJE FINANSIJA​

Prijavi se na moj newsletter da bi dobijao/la redovne savete, obaveštenja i ponude u vezi sa finansijama, vođenjem kućnog budžeta, štednjom, investiranjem, biznisom, kursevima i predavanjima. Već u prvom emailu dobićeš besplatno tabelu za vođenje ličnih finansija i uputstvo.

Hvala!
Uspešno si se prijavio/la na newsletter!
Na email ti je poslata tabela.
U slučaju da ti ne stigne email [proveri i spam/junk/promotions email] ili budeš imao/la problem sa otvaranjem fajlova, kontaktiraj me direktno na moj email.