Zamislite kako bi vaš život izgledao i kako biste se osećali da se svakog dana budite znajući da:

 • vaš novac je išao tamo gde je trebalo,
 • vaši mesečni računi su plaćeni na vreme,
 • automatski ste uštedeli novac,
 • uložili ste novac na prava mesta,
 • deo prihoda ste potrošili na ono što volite i što vas ispunjava - bez krivice,
 • ostvarujete vaše finansijske ciljeve.

To nije maštarija. To je prava finansijska sloboda.

O tome govori ova e-knjiga.

 • Ovo nije knjiga sa teško razumljivim i nepraktičnim teorijama.
 • Ispred vas je priručnik sa 100% ODMAH primenjivim predlozima i alatima, uz puno praktičnih vežbi koje će pomoći da postavite svoje finansije na zdrave temelje!
 • Kriza je privremena. A znanje o finansijama koje ćete steći u e-knjizi će vam pomoći da uvedete trajna poboljšanja u vaše upravljanje ličnim finansijama.

U ovoj knjizi - priručniku ćete naučiti 7 koraka do ostvarenja finansijskih ciljeva.

 • Način konsultacije: lično Beograd / Novi Sad
 • Otkrijte novčane blokade, promenite sabotirajuća uverenja
 • Odnos prema finansijama i novcu
 • Menjanje uverenja, predrasuda, stavova o finansijama i novcu
 • (Re)definisanje ciljeva
 • Kreiranje plana otplate i naplate dugova
 • Strategije za otplatu dugova i koja je najefikasnija
 • Kako da se pametno zadužite? – 11 ključnih pitanja pre zaduživanja
 • Kreiranje finansijskog plana
 • Raspoređivanje kućnog budžeta po principu 50/30/20
 • Život u zajednici i zajedničko upravljanje finansijama – koji načini deljenja kućnog budžeta postoje i koja pitanja je korisno da zajedno pređete sa partnerom
 • Kako da uštedite (više) za svoje ciljeve
 • „Skriveni prihodi“ – kako da smanjite troškove
 • 70 načina da uštedite – smanjite troškove
 • 90 načina da dodatno zaradite i uvećate prihode
 • Kako da stvorite pasivni prihod?
 • 25 ideja za pasivni prihod
 • Otkrijte vaše mogućnosti za dodatnu zaradu i stvaranje pasivnog prihoda
 • Investicioni fondovi
 • Privatna penzija – dobrovoljni penzijski fondovi
 • Mešovito osiguranje života kao štednja
 • Štednja u banci
 • Primeri „loših” i „dobrih” ulaganja
 • Stavljanje finansija na auto-pilot
 • Imovinska, pravna pitanja i raspolaganje novcem

Cena e-knjige

2,950 dinara

ili 29 EUR za uplate iz inostranstva

Zašto da baš od mene učiš o finansijama?

Finansijska  savetica i biznis kouč – preduzetnica sam koja uživa u demistifikaciji finansija.
Radim sa fizičkim i pravnim licima kojima pomažem u finansijskom planiranju, koje podržavam u štednji i investiranju i kojima pružam podršku i kroz finansijski i biznis koučing na putu (re)definisanja i ostvarivanja njihovih finansijskih i drugih ciljeva.

Do sada je kroz obuke i konsultacije koje sam držala prošlo više od 500 lica

Predsednica sam Centra za finansijsku edukaciju i osnaživanje (CEFIN).

Iza sebe imam više od osam godina rukovodećeg iskustva u finansijskom sektoru.
Za vreme poslovnog angažmana na poziciji direktorke menjačnica “Exclusive Change” za Srbiju, bila sam zadužena za celokupno poslovanje kompanije, od samog osnivanja 2008. godine. Otvorila sam više od 30 menjačnica, rukovodila firmom koja ima 75+ zaposlenih, i koja je u 2017-oj ostvarila više od 370,000 EUR neto dobiti.

Kao Predsednica Udruženja menjača Srbije u periodu od 2013. – 2018.  godine sarađivala sa sam regulatorima, ovlašćenim menjačima i platnim institucijama, pri tumačenju propisa, a predlagala sam izmenu i modernizaciju propisa.

Završila sam osnovne i master studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, na usmerenju “Upravljanje preduzećem”.

Posedujem licencu/dozvolu za rad izdatu od strane Narodne banke Srbije za:
– zastupanje i posredovanje u osiguranju,
– za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Završila sam obuku iz koučinga: Certificate in Coaching Skills, kurs priznat od strane International Society for Coaching Psychology

Scroll to Top