fbpx

Saveti za zaštitu od falsifikata

Ukoliko dođete u posed falsifikovanih novčanica trpite štetu jer se takve novčanice ne zamenjuju za originalne novčanice.

Falsifikati dinara najčešće se pojavljuju u dnevnim pazarima trgovačkih radnji, na pijacama, benzinskim pumpama, kioscima i drugim sličnim mestima gde se plaćanja vrše gotovim novcem.

Da biste se zaštitili od falsifikata možete uraditi sledeće:
1. Menjate na mestima koja su pouzdana (na legalnim mestima – u bankama i kod ovlašćenih menjača).
2. Upoznate i proverite zaštitne elemente novčanica koje koristite.
Najlakše je proveriti sledeće elemente na novčanicama:
zaštitnu nit s mikrotekstom: većina novčanica kako dinara tako i evra, dolara je ima;
vodeni znak: koji se uočava pod svetlom;
hologram: kada se nagne novčanica menja se simbol na hologramu;
– apoen ispisan optički varijabilnom bojom – prilikom promene ugla gledanja i upadnog svetla menja se boja apoena.

Takođe je kvalitet papira uglavnom lošiji i novčanica se lakše gužva.
Šaljivi video ispod pokazuje u par koraka kako možete proveriti novčanicu evra. 🙂

3. Kada kupujete stranu valutu tražite od menjača da unese u potvrdu serijski broj novčanica koje kupujete. Prema važećim zakonima (u Srbiji) to je obaveza menjača ukoliko klijent traži. Na taj način ukoliko sa kupljenom stranom valutom budete imali nekih problema, imaćete dokaz gde ste je kupili.

Kada se upisuje serijski broj obavezno se upisuje:
Za rezidente: ime i prezime klijenta i lični broj iz važeće lične karte ili pasoša + serijski brojevi
Za nerezidente: ime i prezime klijenta i broj važeće putne isprave + serijski brojevi

Kod prodaje novčanica apoena od 50 i 100 USD (kada klijent kupuje novčanica apena 50 i 100 USD) obavezno je upisivanje serijskih brojeva i podataka o klijentu.

Dalje sugestije za zaštitu od falsifikata: 

  • Da upotrebu gotovog novca svedete na najmanju moguću meru, tj. da plaćanja vršite bezgotovinski – čekovima ili putem platnih kartica gde je to moguće;
  • Da budete posebno obazrivi u uslovima smanjene vidljivosti i na prometnim mestima, s obzirom na to da su u takvim okolnostima najčešći pokušaji podmetanja falsifikovanih novčanica;

Ukoliko primite lažnu novčanicu domaće ili strane valute, gde možete da predate i kako da postupite s takvom novčanicom?

Ukoliko dođete u posed novčanica sa sumnjom na falsifikat te novčanice možete predati u najbliži sekretarijat MUP-a. MUP će vam izdati potvrdu o oduzetim primercima takvih novčanica i novčanice proslediti Narodnoj banci Srbije na ekspertizu.

Narodna banka Srbije će po izvršenoj ekspertizi obavestiti MUP o svom nalazu. Ukoliko se ekspertizom ustanovi da je reč o falsifikatu, novčanice će u Narodnoj banci Srbije biti zadržane i uništene.

U suprotnom, novčanice će biti vraćene MUP-u, a potom onome ko ih je predao MUP-u.

Ukoliko postupate na ovaj način, daćete konstruktivan doprinos za utvrđivanje porekla falsifikovanih novčanica i, eventualno, otkrivanje drugih saučesnika u distribiranju falsifikovanih novčanica.

Pročitajte i:

Korpa
Scroll to Top

TABELA ZA VOĐENJE FINANSIJA​

Prijavi se na moj newsletter da bi dobijao/la redovne savete, obaveštenja i ponude u vezi sa finansijama, vođenjem kućnog budžeta, štednjom, investiranjem, biznisom, kursevima i predavanjima. Već u prvom emailu dobićeš besplatno tabelu za vođenje ličnih finansija i uputstvo.

Hvala!
Uspešno si se prijavio/la na newsletter!
Na email ti je poslata tabela.
U slučaju da ti ne stigne email [proveri i spam/junk/promotions email] ili budeš imao/la problem sa otvaranjem fajlova, kontaktiraj me direktno na moj email.