fbpx

Upravljanje finansijama: Kako da postigneš finansijske ciljeve i zašto je važno da napraviš finansijski plan?

Ako želiš da saznaš na koji način da postigneš svoje lične i poslovne finansijske ciljeve, ovo je pravi tekst za tebe.
U tekstu ću predstaviti kako da kreiraš finansijski plan i dati korisne preporuke vezano za upravljanje finansijama koje možeš odmah da primeniš.

Upravljanje finansijama – pojam i značenje

Upravljanje ličnim finansijama podrazumeva kako, u najširem smislu, upravljaš novcem, kako zarađuješ, trošiš, štediš i investiraš novac, ali obuhvata i rukovanje finansijskim proizvodima (krediti, kreditne kartice, pozajmice, osiguranje, privatna penzija, investicije itd.)
Cilj svakog upravljanja ličnim finansijama jeste postići da tvoji prihodi (plata – zarada, honorar i druga primanja) budu veći od rashoda (troškova, izdataka), a da “višak” – „ostatak“, možeš iskoristiti da ostvariš neke svoje želje i ciljeve.

Ideja je da nađeš za tebe najbolji način kako da rasporediš novčana sredstva, i da izbareš odgovarajuće finansijske proizvode, da na najbolji način uložiš novac kako bi ostvario/la svoje finansijske ciljeve.

Kako u svom okruženju imam puno preduzetnica/ka, često dobijam pitanje, a kako upravljati finansijama firme?

Odgovor je veoma prost – na sličan način kao i ličnim finansijama, jer osnove upravljanja ličnim finansijama se ne razlikuju od finansija firme.
Mnogi ne vode tačnu evidenciju o svojim prihodima i rashodima (troškovima) ni kada je reč o ličnim finansijama, niti o finansijama firme, zato često finansije i deluju nedokučive i kao da ih nije moguće poboljšati.
Često čujem da su ljudi već sve uradili da bi poboljšali finansije, pri čemu ne vode nikakvu evidenciju po mesecima, iznosima, obimu prodaje, prihodima, rashodima. Kažu: sve zavisi, nije moguće tačno utvrditi. Ponekad čak i cenu proizvodnje nekog proizvoda ne mogu da utvrde.

Već samo evidentiranje transakcija može da pozitivno utiče na naše finansije, jer ćemo tačno sagledati gde i koliko trošimo, ujedno ćemo uvideti mesta za poboljšanja.

Praćenje prihoda i rashoda (troškova)

Da bi znala/o na šta i koliko tačno trošiš, i koji su ti prihodi, potrebno je da vodiš evidenciju na šta si trošila/o, i sa druge strane i po kom osnovu si imala/o prihode i koliko.

Ukoliko imaš firmu, najbolje je da vodiš 2 odvojene evidencije: 1 za sebe, 1 za firmu, bez obzira koliko se prihodi/troškovi prepliću.
Evidenciju možeš voditi u excel tabeli, u mobilnim aplikacijama, posebnim aplikacijama (pre svega za firme) ili ručno.
Za vođenje transakcija nije potrebno nikakvo posebno predznanje, i najbolje je da već danas kreneš da vodiš svoje transakcije.

Kada se odlučiš da vodiš prihode i rashode, najbitnije je da što detaljnije razradiš svoje kategorije prihoda i rashoda, jer ćeš upravo tu pronaći kategoriju gde ti najviše „beži“ novac.

Primer ličnih prihoda: zarada, pokloni, pomoć, prihod od nekretnina, kamata itd.
Primer poslovnih prihoda: prihod od prodaje proizvoda, vršenje usluga, konsultacija, prihod od sponzorstva, donacija i sl.

Primer ličnih rashoda: zakup stana, režijski troškovi, ishrana, izlasci i restorani, gorivo, lična nega, kućne potrepštine, kupovina odeće i obuće, rate kredita, itd.
Primer poslovnih rashoda: zakup, režijski troškovi, zarada zaposlenih, proizvodnja, distribucija, marketing, knjigovodstvo; periodični: nabavka opreme, istraživanje&razvoj itd.

Freelancerkama/ima, preduzetnicama/ima, generalno osobama koje nemaju fiksna mesečna primanja ovakva evidencija posebno može da pomogne da nakon par meseci uvide koji je prosek prihoda/rashoda koji imaju.

Postavljanje ciljeva

Postavljanje ciljeva i kreiranje finansijskog plana je međusobno povezano. Finansijske planove pravimo da bismo ostvarili određene ciljeve.

Pre kreiranja finansijskog plana je bitno je da postaviš ciljeve koje želiš da ostvariš, jer su ti ciljevi pokretačka snaga iza toga zašto upravljaš finansijama, štediš, investiraš… Ciljevi treba da budu bazirani na tvojim interesovanjima i vrednostima i treba da budu određeni, merljivi i dostižni.

Primer ličnih ciljeva: kupovina novog telefona, odvajanje za zlatnu rezervu, letovanje, 1 godina bez rada :), kupovina auta/stana ili prikupljanje za učešće za lizing/stambeni kredit, a cilj može da bude i otplata dozvoljenog minusa, duga po kreditnoj kartici.

Primer poslovnih ciljeva: isplata zarade sebi u iznosu od 40,000 dinara :), nabavka novog laptopa, kupovina opreme / nameštaja za kancelariju, širenje biznisa na nova tržišta, novoj lokaciji…

Kada zapišeš zašto štediš, koliko svaki od tih ciljeva košta, u kom roku bi želeo/la da ostvariš svaki pojedinačni cilj, kao i koliko mesečno treba da odvojiš sa strane da bi ih ostvarila/o u predviđenom roku – tada pristupaš kreiranju finansijskog plana i kreneš da odvajaš novac u skladu sa tim tačno određenim ciljevima.

Blog se nastavlja ispod.

Jedan deo štednje je za kratkoročne i srednjoročne ciljeve, kao npr. za neke kupovine, npr. kupovina auta ili npr. skupljanje učešća za stambeni kredit, a drugi deo štednje je dugoročno: štedimo novac za doba kada više nećemo aktivno raditi: za doba penzije, kada već naša primanja neće biti u visini naše plate.
Kada odvojiš određeni iznos sa strane tj. uštediš, sledi onaj “lepši” korak: upravljanja ušteđevinom.

Kako da kreiraš finansijski plan?

Finansijskim planom ili budžetom određuješ koliko i na šta ćeš da trošiš određenog meseca ili u određenom razdoblju da bi postigla/o određeni mesečni ostatak-višak i kako bi ostvarila/o ciljeve. Ja sam pristalica mesečnog budžeta i s obzirom da većina osoba mesečno prima zaradu i ostala primanja, mislim da je tako i najlakše praviti plan.

Na osnovu prihoda i troškova iz prethodnih perioda praviš finanijski plan u kojem određuješ za koju kategoriju koliko ćeš maksimalno potroštiti a kod kategorije prihoda koliko ćeš zaraditi. Kod kategorije troškova treba da smanjiš troškove u odnosu na dosadašnji period da bi uvećala/o svoj mesečni ostatak. Kasnije možeš da uključiš u plan i povećanje prihoda.

Cilj boljeg raspolaganja budžetom jeste smanjenje troškova i povećanje prihoda da bi ostatak bio što veći za ostvarivanje tvojih ciljeva.

Nakon postavljanja finansijskog plana – budžeta jako je važno da nastaviš da što detaljnije vodiš prihode i rashode i da na kraju meseca proveriš da li si u planiranim okvirima, da li si postigao planiranu mesečnu uštedu.

Ukoliko je potrebno, menjaj svoj finansijski plan.

Koje su najčešće greške kada je reč o upravljanju novcem i finansijama i kako da ih izbegneš?

Primeni
Upravljanje finansijama i finansijska pismenost ne znači samo da imaš određena znanja o finansijama, već da ih i koristiš.
Slučaj kod većine ljudi jeste da znaju kako bi trebali da vode budžet ali zbog izostanka motivacije, vremena a nekad i zbog dileme koje je najbolje rešenje – izostane akcija, konkretan korak da nešto i preduzmu. Tako nije redak slučaj da neko ima višak sredstava, ali nikad ne oroči u banci, ne uloži u investicioni fond, niti u penzioni fond itd.
Na taj način novac stoji u slamarici ili na računu bez oročenja i gubi vrednost.

Da bi očuvao/la vrednost novca koji si uštedeo/la, oroči i/ili uloži.
Ovde možeš da saznaš koje opcije postoje za štednju/investiranje.

Malo je mnogo
Moguće je štedeti i sa malim primanjima, kao što je moguće ne štedeti sa većim primanjima. Štednja je više stvar odluke nego mogućnosti.

Kome je šta “malo” i “mnogo” – sve je relativno.
U svakom slučaju možemo zaključiti da je jedno sigurno: “malo” je više od “nimalo”.
Zato kreni da štediš i ulažeš što pre makar i manje iznose, nego da čekaš neke buduće dane.
Veću dobit možeš da očekuješ kada štediš makar i manje iznose ali duži period, nego veći iznos kraći period.

Kada kreneš da štediš i investiraš, uvek možeš da prestaneš ako zaključiš da ti to ne odgovara.
Međutim, vreme nikad nećeš uspeti da vratiš i kažeš “Eh, da sam krenuo/la da štedim sa 25 godina, makar i po 1,000 dinara mesečno.”

Uštedi pa troši
Mnogi nemaju ušteđevinu jer većina osoba kaže da će uštedeti, skloniti sa strane ono što ostane na kraju meseca. I najčešće ništa ili veoma malo ostane.
Štedeti treba na početku meseca, tačnije tada kada primite platu/honorar. Prvo treba da štediš tj. odvojiš što želiš da ti ostane, a onda ostatak trošiš.

Uključi finansijski auto pilot – automatizuj svoje finansije
Razmišljanje o finansijama većinu zamara, neki postanu čak i nervozni kada se se priča o novcu, a neke prosto ne zanima.

Kako bi se izbegao/la stalno vraćanje na ista pitanja i odluke oko finansija, jedno rešenje je da napraviš automatizaciju svojih finansija.
Finansijskim planom postaviš svoje okvire, i držiš tog okvira (excel koji možeš da preuzmeš sa mog sajta ti daje mogućnost planiranja za celu godinu).
Jednom odrediš kako ćeš rasporediti primanja i troškove, i odrediš koliko želiš da uštediš i ulažeš, a kasnije samo malo po malo doteruješ finansijski plan.
Automatizuješ odvajanje iznosa koje odrediš da štediš.
Automatizacija se najlakše postiže trajnim nalozima – da se sa tvog računa određenog dana u mesecu automatski skida određeni iznos za: oročenu štednju u bankama, investicione fondove, penzioni fond.
Na taj način ne moraš svakog meseca iznova da razmišljaš gde koliko uplaćuješ, već unapred odrediš neki iznos koji znaš da možeš da odvojiš sa strane (uvek možeš da prekineš trajni nalog ako kasnije shvatiš da ti to ne odgovara).

Takođe je važno da stekneš naviku da unosiš transkacije u excel / aplikaciju i sl. koliko si zaradio/la i potrošio/la, odvojio/la sa strane i sl., kako bi kasnije mogao/la da imaš jasan pregled gde ti “beži” novac.
Nije bitno ako ne uneseš transakcije baš svaki dan, ali pokušaj uvek i unazad da uneseš makar okvirno one transakcije koje u prethodnim danima nisi uneo/la.

(UMESTO ZAKLJUČKA)
BITNI KORACI U UPRAVLJANJU FINANSIJAMA:

1. Kreni da vodiš transakcije po iznosu i kategorijama (u excelu, mobilnoj app, ručno)
2. Postavi ciljeve
3. Odredi koliko želiš da ti bude mesečni ostatak (koliko želiš da uštediš)
4. Postavi budžet – kreiraj finansijski plan
5. Nastavi da vodiš transakcije i prati da li si u okviru budžeta
6. Kada ostvariš uštedu / “ostatak” – taj višak sredstava “uposli” – oroči u banci, uloži u investicioni fond, deo u privatnu penziju itd., u skladu sa tvojim ciljevima.
7. Aktiviraj finansijski auto pilot štednje i investiranja
8. Menjaj bilo šta od gore navedenog prema potrebi

Želiš da uspešno upravljaš finansijama i da tvoj novac radi za tebe?

Pronađi najbolje načine za upravljanje svojim finansijama uz pomoć finansijskog savetnika. Zakaži individualne konsultacije 1 na 1 sa mnom, a pre konsultacija možeš kupiti i pohađati i neki od mojih online programa – kurseva o finansijama ili uzeti neki paket kurs + konsultacija. Ako želiš dalje informacije o konsultacijama 1 na 1, da zakažeš konsultaciju ili imaš dodatna pitanja, klikni ovde.

Tekst: Karolina Herbut www.herbutkarolina.com (Tekst je autorsko delo i moguće ga je preneti na drugi sajt uz obaveznu objavu izvora teksta i objavu linka ka www.herbutkarolina.com u samom tekstu i na kraju teksta.)

Korpa
Scroll to Top

TABELA ZA VOĐENJE FINANSIJA​

Prijavi se na moj newsletter da bi dobijao/la redovne savete, obaveštenja i ponude u vezi sa finansijama, vođenjem kućnog budžeta, štednjom, investiranjem, biznisom, kursevima i predavanjima. Već u prvom emailu dobićeš besplatno tabelu za vođenje ličnih finansija i uputstvo.

Hvala!
Uspešno si se prijavio/la na newsletter!
Na email ti je poslata tabela.
U slučaju da ti ne stigne email [proveri i spam/junk/promotions email] ili budeš imao/la problem sa otvaranjem fajlova, kontaktiraj me direktno na moj email.