fbpx

Ne morate da platite kredit / lizing narednih 90 dana – Narodna banka Srbije propisala zastoj u otplati obaveza

Kako bi pomogla građanima i privredi u vanrednim okolnostima, Narodna banka Srbije (NBS) je usvojila odluke kojima se propisuje zastoj u otplati obaveza dužnika (moratorijum):
– Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i
– Odluku o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Kako NBS na svom sajtu navodi, moratorijum je propisan za sve dužnike koji to žele (fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike i privredna društva), a podrazumeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije. U navedenom periodu dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita odnosno lizinga.

Svakako, dužnici banke odnosno primaoci lizinga ni nakon početka primene ovih mera nisu sprečeni da redovno izmiruju svoje obaveze.

Tokom trajanja vanrednog stanja banka, kao ni davalac lizinga neće obračunavati zateznu kamatu na dospela a neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenata. Pored toga, banka kao ni davalac lizinga od dužnika neće moći da potražuju naknadu bilo kojih troškova u vezi sa primenom usvojenih propisa.

NBS u svom saopštenju takođe navodi, da, u cilju transparentnosti i nedvosmislenog informisanja svojih klijenata, u skladu sa navedenim propisima banke i davaoci finansijskog lizinga dužni su da obaveštenje o ponudi zastoja u otplati obaveza objave na svojim internet prezentacijama, čime će se smatrati da je obaveštenje dostavljeno svim klijentima (dužnicima banke, odnosno primaocima lizinga). Ukoliko klijent u roku od deset dana od objavljivanja ovog obaveštenja ne odbije navedenu ponudu, smatraće se da prihvata moratorijum bez bilo kakvih obaveza odolaska u banku. Upravo istekom ovog roka moratorijum počinje da proizvodi pravno dejstvo ali će dužnici biti u mogućnosti da otplaćuju svoje obaveze.

NBS je takođe objavio kako se moratorijum primenjuje u praksi.

Nakon prestanka moratorijuma dužnik nastavlja da otplaćuje kredit na koji način se period otplate faktički produžava za tri meseca. Dakle ako vam je rok otplate bio 1. januar 2025. godina, rok će se produžiti za tri meseca, dakle rok otplate će biti 1. april 2025. godine. 
U odnosu na redovnu (ugovorenu) kamatu koju banka obračunava za vreme trajanja zastoja, ista se pripisuje dugu i raspoređuje se ravnomerno na preostali rok dospeća. 
Kako pripisivanje kamate dugu izgleda na realnom primeru je Narodna banka Srbije prikazala na sledećem primeru:

Za konkretna pitanja oko primene moratorijuma, pogledajte sajt vaše banke i ako imate i dalje pitanja – obratite se vašem ličnom bankaru ili call centru vaše banke.

Ovde možete da pročitate tekst Kako upravljati finansijama u vreme vanrednih i neočekivanih situacija – šta SADA možete da uradite?

Saopštenje na sajtu NBS možete pogledati ovde.

Korpa
Scroll to Top

PREUZMI RADNI LIST O SABOTIRAJUĆIM UVERENJIMA I PONAŠANJIMA

Prijavi se na moj newsletter da bi dobijao/la redovne savete, obaveštenja i ponude u vezi sa finansijama, vođenjem kućnog budžeta, štednjom, investiranjem, biznisom, kursevima i predavanjima. Već u prvom emailu dobićeš besplatno Radni list – Vežbu – “Da li i kako sabotirate primanja i poslovni uspeh i kako da prestanete da to činite?”

Hvala!
Uspešno si se prijavio/la na newsletter!
Na email ti je poslat radni list o sabotirajućim uverenjima i ponašanjima. U slučaju da ti ne stigne email [proveri i spam/junk/promotions email] ili budeš imao/la problem sa otvaranjem fajlova, kontaktiraj me direktno na moj email.